Obec Červenica pri Sabinove

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás na internetových stránkach obce Červenica pri Sabinove

Spustenie priecestia do prevádzky - upozornenie

Železnice Slovenskej republiky uviedli 2. februára 2018 do prevádzky nové priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) na železničnom priecestí v obci Červenica pri Sabinove smer Lipany (jedinečné identifikačné číslo SP1632), ktoré sa nachádza v traťovom úseku Sabinov - Lipany v železničnom kilometri 43,902. PZZ avizuje účastníkovi cestnej premávky prostredníctvom výstražnej svetelnej a zvukovej signalizácie prichádzajúci vlak. Táto signalizácia je doplnená závorami.
Upozorňujeme občanov, že zvýšením zabezpečenia priecestia dochádza na trati aj k zvýšeniu traťovej rýchlosti zo 60km/h na 100km/h a pretože priecestie je zabezpečené, prichádzajúci vlak už nebude pískať. Z uvedených dôvodov je pohyb po trati medzi priecestím a železničnou zastávkou Červenica pri Sabinove nebezpečný a výslovne zakázaný.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.2.2018 - smer Hanigovce

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. februára 2018 v čase od 8:10 do 11:10 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 3 - úsek od č.d. 8 po č.d. 40, č.d. 151, 152, 154, 207, 238, 239, 257 a pož. zbrojnica.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.2.2018 - smer Lipany

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. februára 2018 v čase od 11:30 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 1 - úsek od č.d. 41 po č.d. 95, č.d. 148, úsek od č.d. 153 po č.d. 160, úsek od č.d. 166 po č.d. 183, č.d. 199, 217 a 237.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 20.2.2018 - smer Jakubova Voľa

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 20. februára 2018 v čase od 12:00 do 15:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 2 - úsek od č.d. 1 po č.d. 7, úsek od č.d. 93 po č.d. 126, č.d. 145, 156, 218, 272, materská a základná škola a obecný úrad.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 21.2.2018 - časť Pod Briežkami

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 21. februára 2018 v čase od 8:10 do 12:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 4 - č.d. 192, úsek od č.d. 195 po č.d. 202, č.d. 212, úsek od č.d. 216 po č.d. 225, úsek od č.d. 230 po č.d. 234 a úsek od č.d. 260 po č.d. 268.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Prerušenie distribúcie elektriny 21.2.2018 - smer Pečovská Nová Ves

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že 21. februára 2018 v čase od 11:30 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu údržby distribučnej sústavy.
Odstávka sa týka odberného miesta - časti obce Červenica pri Sabinove z TS 5 - úsek od č.d. 127 po č.d. 147, č.d. 164, 169, 172, 176, 184, 186, 211, 226, 254, 266 a 327.
Presné znenie oznamu si môžete pozrieť kliknutím na logo Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Výstavba materskej školy

Od 25. septembra 2017 prebieha v našej obci výstavba novej materskej školy. Projekt bol podporený dotáciou Úradu vlády Slovenskej republiky na vypracovanie projektovej dokumentácie. Kliknutím na erb alebo na logo sa zobrazia fotografie z prebiehajúcej stavby.

Prírastok vo vybavení DHZ

V sobotu 13.06.2015 navštívil našu obec podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák, ktorý v rámci projektu Celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov odovzdal našim dobrovoľným hasičom nové hasičské vozidlo – Iveco Daily.


Zábery z odovzdávania su k dispozícii vo fotogalérii DHZ.

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 122
082 56 p. Pečovská Nová VesKontakty

Tel/fax:

Starosta:

Informácie:

Podateľňa:

Webmaster:

+421 (51) 4583 139

starosta@cervenica.eu

info@cervenica.eu

podatelna@cervenica.eu

webmaster@cervenica.eu

Úradné hodiny obecného úradu

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 15:30

13:00 - 16:00

13:00 - 15:00

Liturgický prehľad týždňa po 6. nedeli v období "cez rok"

Deň

Pondelok


Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa


12.2.


13.2.

14.2.

15.2.

16.2.

17.2.

18.2.

Čas

11:45
17:00
-
17:00
17:00
-
-
10:30

Udalosť

Vyl. Sviatosti
Sv. omša
-
Popolcová streda
Sv. omša
-
-
Sv. omša
Príležitostné oznamy
  • Popolcovou stredou sa začína pôstne obdobie
  • V 1. pôstnu nedeľu je celoslovenská zbierka na potreby Charity

Vývoz odpadu v roku 2018


Odchody vlakov zo zastávky ČERVENICA


Kamerový systém v obci

Na základe projektu prevencie kriminality "Bezpečná obec - Červenica pri Sabinove" sa v našej obci zrealizovala inštalácia kamerového systému, ktorý má prispieť k bezpečnosti a poriadku v obci. Dodávku a montáž vykonala spoločnosť MK hlas, s.r.o. k 12.3.2015. Projekt je väčšinovo financovaný Ministerstvom vnútra SR.

Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach

Obec Červenica pri Sabinove získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:  „Revitalizácia centra obce Červenica pri Sabinove po povodniach“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Regionálny operačný program, Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel, Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, č. Výzvy ROP-4.1a-2013/01.


Žiadosť o spoluprácu pri ochrane plynárenských zariadení

Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na Slovensku nás požiadala o zverejnenie tejto informácie v súvislosti s nárastom prípadov poškodzovania plynárenských zariadení a s ním  súvisiacich únikov plynu a prerušení distribúcie pre odberateľov.
K poškodzovaniu plynárenských zariadení spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., dochádza predovšetkým v dôsledku vykonávania stavebných a zemných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení, resp. v dôsledku porušovania predpisov o ochranných a bezpečnostných pásmach týchto zariadení.
Podrobnosti si môžete pozrieť v nasledujúcich prílohách:

Štatistika prístupov od 19.1.2015

11. 2. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky