Archív oznamov 2020 - 1. časť - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2020 - 1. časť

Informácia pre darcov krvi
Vážení darcovia krvi, keďže Národná transfúzna služba v súčasnosti neuskutočňuje výjazdové odbery krvi, dohodli sme s nimi nový termín odberu v našej obci a to na 12. septembra 2020 (za predpokladu, že to dovolí epidemiologická situácia).

Kliknutím na logo DHZ sa zobrazí plná verzia oznamu.
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2020, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže boli zverejnené pri určitej príležitosti
Plánované prerušenie distribúcie elektriny - 11. júna 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že 11. júna 2020 od 12:00 do 14:50 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Červenica pri Sabinove z TS - úsek od č.d. 56 po č.d. 66, č.d. 146, 162, 165, 200, 204, 206, 209, 229, 236, 243, 248, 259, úsek od č.d. 264 po č.d. 267, č.d. 270 a úsek od č.d. 277 po č.d. 284.
Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov a elektroodpadu - 9. júna 2020
Spoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční 9. júna 2020 (v utorok) v čase o 8:00 zvoz nefunkčných elektrospotrebičov a elektroodpadu. Viac informácií získate kliknutím na logo spoločnosti.
Zápis detí do materskej školy
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok
Deň matiek
V nedeľu 10. mája 2020 o 15:00 pozývame všetky mamky na oslavu ich sviatku všade tam, kde budú počuť obecný rozhlas.

Pre viac informácií kliknite na srdce.
Zmena v premávke autobusovej dopravy
Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
"Spravme svoju obec krajšou a lepšou"
Obec Červenica pri Sabinove vyhlasuje kreatívnu súťaž "Spravme svoju obec krajšou a lepšou". Vaše nápady je potrebné zasielať na adresu info@cervenica.eu do 30. apríla 2020.
Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - elektronický formulár
                                               Vážení rodičia,
vzhľadom na aktuálnu situáciu Vám dávame do pozornosti, ako zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021. Na základe Zákona č. 56/2020 Z. z., 24. marca 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  bude zápis detí do 1.ročníka ZŠ  prebiehať od 15. 4. do 30. 4. 2020 bez účasti detí.
1. Kliknutím na odkaz Elektronická prihláška vyplníte formulár priamo z pohodlia domova.
2. V prípade potreby odkladu povinnej školskej dochádzky si stiahnite Žiadosť o odklad PSD, vytlačte ju a vyplňte.
3. Po ukončení aktuálnych opatrení (opätovný nástup do školy) Vám oznámime termín, kedy zákonný zástupca dieťaťa príde osobne do školy s občianskym preukazom, rodným listom dieťaťa (na overenie správnosti údajov zapísaných v prihláške) a v prípade potreby aj so spomínanou vyplnenou žiadosťou o odklad povinnej školskej dochádzky.
Úprava cestovného poriadku SAD
SAD Prešov, a. s. oznamuje cestujúcej verejnosti zmeny v cestovnom poriadku týkajúce sa linky 707431 Prešov-Šar.Michaľany-Sabinov-Lipany-T.Potok a 708403  Vyšný Slavkov/T.Potok-Brezovica-Lipany-Prešov-Košice. Zmeny sú platné od 22.4.2020.
                          Vyšný Slavkov - Košice, US Steel                Prešov - Tichý Potok
Špeciálny prázdninový režim prímestskej autobusovej dopravy
Odbor dopravy, oddelenie cestnej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja oznamuje občanom, že od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime.
Pre viac informácií kliknite na logo PSK.

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - ZRUŠENIE TERMÍNU ZÁPISU
Na základe záväzného usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohľadom zápisu do základných škôl sa RUŠÍ u nás pôvodne plánovaný termín 8. apríl 2020. O novom termíne zápisu, spôsobe zápisu a ďalších podrobnostiach Vás budeme včas informovať.                               
Ďakujem za pochopenie.
riaditeľka ZŠ           
Mgr. I. Kakaščíková     
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy - 8. apríla 2020
Základná škola v Červenici pri Sabinove Vás pozýva v stredu 8. apríla 2020 o 15.00 hod. na zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021.
Pre viac informácií kliknite na prvákov.
Žiadosť o kontakt (e-mailovú adresu) rodičov detí navštevujúcich ZŠ
Vážení rodičia, pre pokračovanie výchovno – vzdelávacieho procesu Vašich detí v mimoriadnej situácii, prosím, aby ste poskytli škole emailovú adresu, prostredníctvom ktorej budeme s Vami komunikovať. Informáciu zašlite na školský e-mail: zscervenica.s@centrum.sk .
Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.
                                                                                                                  riaditeľka ZŠ                   
Mgr. I. Kakaščíková              
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020
Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov.
Celý článok sa zobrazí kliknutím na logo HaZZ.
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Východoslovenská distribučná, a.s. ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie, je 30,03.2020. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí výzva v plnom znení.
Oznam o prerušení dodávky elektriny - 23. marca 2020
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 23. marca 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. - úsek od č.d. 56 po č.d. 66, č.d. 146, 162, 165, 200, 204, 206, 209, 229, 236, 243 ,248, 259, úsek od č.d. 264 po č.d. 267, č.d. 270, úsek od č.d. 277 po č.d. 284. Kliknutím na logo VSD sa zobrazí pôvodný oznam.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
V sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.


Podľa pokynov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré zverejnilo MV SR na svojich stránkach: https://www.minv.sk/?nr20-posta2 môže volič požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt, o:
                                                       1. voľbu poštou,
                                                       2. hlasovací preukaz
zaslaním žiadosti na elektronickú (e-mailovú) adresu podatelna@cervenica.eu.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné zasielať rovnako na elektronickú (e-mailovú) adresu podatelna@cervenica.eu
Obecný karneval - 23. februára 2020
Kultúrno-športová komisia v spolupráci so ZŠ a MŠ v Červenici pri Sabinove pozýva všetky deti a ich rodičov na obecný karneval v nedeľu 23. februára 2020 o 15:00 v kultúrnom dome.
Pre viac informácií kliknite na masku.
Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch
S ohľadom na tragické udalosti uplynulých mesiacov upozorňuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru na nevyhnutnú prevenciu v zmysle dodržiavania ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch.
                                                                                  
                                      Upozornenie prezídia HaZZ                    Sprievodný list
Výročná členská schôdza DHZ - 11. januára 2020
Výbor Dobrovoľného hasičského zboru v Červenici pri Sabinove pozýva všetkých svojich členov ako aj všetkých Plameniakov na výročnú členskú schôdzu DHZ, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. januára 2020 o 18:00 v sále kultúrneho domu.
Kliknutím na znak DHZ sa zobrazí originálny oznam v novom okne.
Kvapka krvi - 11. januára 2020
Dobrovoľný hasičský zbor v Červenici pri Sabinove v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR Vás všetkých pozýva na akciu Daruj krv - zachráň život, ktorá sa uskutoční v sobotu 11. januára 2020 od 8:00 do 11:00 v sále kultúrneho domu.
Pre viac informácií kliknite na logo s kvapkou.
08.08.2020
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah