Objednávky 2016 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Objednávky 2016

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Objednávky
Objednávky vystavené v roku 2016
Číslo
Dodávateľ
Predmet
Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
1
Marek Sirotňák - počítačové služby
3.1.2016
2 4road s.r.o. PD chodník pri ceste I/68 3.1.2016

3 Osobná-preprava, s.r.o Doprava členov folklórnej skupiny 12.1.2016

4 Alfa-print, s.r.o. Objednávka daňových tlačív 20.1.2016

5 MJ projekt s.r.o. Rozšírenie NN siete 21.1.2016 800€
6 RÚVZ Prešov Úplný a minimálny rozbor vody 25.1.2016

7 GEODUS, s.r.o. Polohopisné a výškopisné zameranie areálu ZŠ 27.1.2016

8 TVK s.r.o. Antimagnetické vodomery 1.3.2016

9 Osobna-preprava s.r.o. Doprava pre žiakov MŠ 1.3.2016

10 MJ Projekt s.r.o. PD pre realizáciu stavby: Rozšírenie NN siete 11.4.2016 820€
11 Ing. Jozef Majtner Znalecký posudok 11.4.2016

12 Andras system, s.r.o. Zemné práce minibagrom 2.5.2016

13 Knězek, s.r.o. Hasičské vybavenie
450,04€ suma vrátane DPH
14 FIRE-system Hasičské vybavenie
642,94€
suma vrátane DPH
15 REPOX, s.r.o. Vybavenie na lezenie a zlaňovanie 13.5.2016 187,44€
suma vrátane DPH
16 AQUING s.r.o. Sanácia a oprava hanigovského potoka 16.5.2016 2500€ suma uvedená bez DPH
17 STOLY s.r.o Žalúzie ISOLINE 25.5.2016 344,52€
18 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. Antimagnetické vodomery 27.5.2016

19 Anton Kulaša Preprava autobusom 29.6.2016

20 CBR s.r.o. Oprava miestnych komunikácií 9.6.2016

21 CBR s.r.o. 1. práca autobagrom 2. kamenivo 10.6.2016

22 Farma KOVA Ing. Milan Varga Mulčovanie cintorína 10.6.2016

23 CBR s.r.o. Červená zámková dlažba 8 cm/190 m2 16.6.2016 7,25€
suma uvedená bez DPH
24 Ferex s.r.o. Smetné nádoby 21.7.2016 25,32€ cena za kus
25 AGROBON Bojná, s.r.o. Vlečka VHN 1120 s osvedčením o evidencii 26,7,2016 2220€
suma uvedená bez DPH
26 ARMATÚRY JAFAR ND na opravu vodovodu 28.7.2016

27
Osobna-preprava s.r.o. Doprava folklórneho súboru 14.9.2016

28 GL system plus, s.r.o. Plastové okná a dvere 16.9.2016

29
Osobna-preprava s.r.o.
3.10.2016

30 Peter Havrila Práce autobagrom 10.10.2016

31 S.F.Bouw, s.r.o. Lomové kamenivo 10.10.2016

32 4road s.r.o. Projektová dokumentácia 10.10.2016 460€
33 IN kom, spol. s r.o. Ozdoby 3.11.2016

34 APA - Agentúra projektovej asistencie s.r.o. Vypracovanie NMS 3.11.2016 200€
35 NWL s.r.o. Spracovanie zámeru EIA - Oprava a sanácia Hanigovského potoka 8.11.2016 800€
36 GEODUS, s.r.o. Zameranie pozemkov a vyhotovenie  geom. plánu 8.11.2016

37 CBR, s.r.o. Kamenivo 8-16 21.11.2016

38 Slovenská legálna metrológia, n.o. Posúdenie podmienok registrácie 24.11.2016

39 Peter Olšavský-AlektroSPEL Odborná prehliadka a skúška el. zariadení objektov ZŠ, MŠ, KD a OcÚ 24.11.2016

40 Agentúra reg. rozvoja PSK Vypracovanie proj. zámeru a žiadosti o NFP - MŠ 24.11.2016 700€
suma uvedená bez DPH
41 Dušan Valentovič Projektor MS 527 28.11.2016

42 Marek Sirotňák - počítačové služby
Tlačiareň pre ZŠ 2.12.2016

43 Marek Sirotňák - počítačové služby
Repasované PC pre ZŠ (CPU Intel Core2Duo) - 4 ks 2.12.2016

44 Agentúra reg. rozvoja PSK
Zabezpečenie procesu VO na projekt: Výstavba nového objektu MŠ 21.12.2016 700€
suma uvedená bez DPH
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah