Rok 2018 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Rok 2018

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2018
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Cena
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Vlastníci bytov
Prevod nehnuteľnosti - pozemku

3.1.2018
2.1.2018

STAV MAJO, s.r.o.
Predĺženie termínu realizácie

17.2.2018
16.2.2018

CBR s.r.o.
Odber odpadov na recykláciu

24.3.2018
23.3.2018
ZO/2018A8640-1
osobnyudaj.sk, s.r.o.
Príprava postupu, práv a povinností zmluv. strán pri určení zodpovednej osoby
a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohl'adu nad ochranou osobných údajov

6.4.2018
5.4.2018
072PO130125
Pôdohospodárska platobná agentúra
Poskytnutie nenávratného fin. príspevku


5.4.2018

Ing. Vladimír Andraščík
Audit účtovnej uzávierky a overenie výročnej správy za rok 2017

14.5.2018
25.5.2018
58 001
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotáce

26.5.2018
25.5.2018

Bc. Jozef Koscelník
Stavebný dozor

7.6.2018
6.6.2018

Rastislav Krajňák, RJ Zemné práce SB
Realizácia stavebného diela


13.6.2018

Ministerstvo vnútra SR
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu


28.6.2018
7. 7. 2018
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah