Voľby 2022 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Voľby 2022

Voľby v roku 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.
Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022
Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
31. 10. 2022
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah