Aktuality 2019/2020 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Aktuality 2019/2020

Školstvo > Základná škola

Aktuality zo základnej školy v školskom roku 2019/2020

Spolu sme to dokázali  
Zasiahlo nás to neočakávane a plnou silou ako všetkých. Ale neskolilo nás to. Tak často skloňované slovné spojenie „COVID-19“ nás podnietilo, aby sme ešte intenzívnejšie využili naše informačno – komunikačné technológie.
Vďaka rodičom a žiakom, ktorí postupne naskakovali na náš rozbehnutý vlak. Netrvalo dlho a už sme sa v ňom viezli všetci do jedného. Bolo to niečo nové pre všetkých, ale neopakovateľné a malo to svoje čaro. Niekedy sa nám do on line vyučovania priplietla ozvena či iné technické výpadky, ale náš cieľ sme splnili. Byť v kontakte so svojimi žiakmi nielen duchom, ale i zvukom a obrazom a spolu sa vzdelávať. A čo bolo najpodstatnejšie, udržať aspoň takým spôsobom aj kontakt medzi deťmi navzájom.
Už si užívame vzájomnú (dvojmetrovú!) blízkosť a učenie na diaľku je minulosťou. Ale spomienky sú spečatené  vo fotografiách.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. I. Kakaščíková
Adresa

Základná škola v Červenici pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
082 56 p. Pečovská Nová Ves


Riaditeľ

Mgr. I. Kakaščíková


Kontakty
Telefón: 051/4583 516
E-mail: zscervenica.s@centrum.sk
Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ
Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl.
Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).
Samozrejme, že sme pri tom nemohli chýbať ani my.

Pri testovaní boli použité tieto testy:
1. Telesná výška a telesná hmotnosť
2. Predklon v sede s dosahovaním
3. Opakovaná zostava s tyčou
4. Výdrž v zhybe nadhmatom
5. Skok do diaľky z miesta
6. Ľah a sed
7. Kotúľanie 3 lôpt
8. Člnkový beh 4 x 10 m
9. Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m
10. Vlajková naháňačka.
Žiaci si tieto testy opäť zopakujú v 3. ročníku.

Kliknutím na prvákov sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. I. Kakaščíková
Testovanie online - ALF
Prvý deň v škole
V tomto školskom roku nás privítal areál školy vo vynovenom šate a do našej bezprostrednej blízkosti pribudli kamaráti z novopostavenej MŠ.
Prvý školský deň bol najdôležitejší pre našich prváčikov, ktorí s veľkým nadšením prekročili brány školy a sadali si do školských lavíc po prvýkrát. Hneď na začiatku svojej vzdelávacej „púte“ boli poctení nezvyčajnou návštevou. Príslušníci Policajného zboru ich poučili o bezpečnej ceste do školy i zo školy. Veríme, že sa budú v novej škole dobre cítiť a bude sa im dariť.
Všetkým žiakom školy želáme, aby hravo zvládali svoje každodenné  povinnosti.

Kliknutím na prvákov sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. I. Kakaščíková
Anglický letný denný tábor
Posledný týždeň letných prázdnin sa uskutočnil v našej škole anglický denný letný tábor. Zorganizovali sme ho  v spolupráci s jazykovou školou SIDAS. Tí, ktorí prejavili záujem, prežili päť intenzívnych dní plných zábavy s angličtinou. Okrem našich žiakov túto možnosť využili aj naši bývalí žiaci.
Tentokrát učebnice i zošity ostali doma. Hlbokým spánkom sme nechali oddychovať interaktívnu tabuľu i počítače, aby si ešte užili posledné dni prázdnin. „Vyučovanie“ viedol rodený anglicky hovoriaci lektor, v našom   prípade to bol  študent John pochádzajúci z USA, konkrétne štátu Missouri. John prostredníctvom rôznorodých aktivít sprostredkovával žiakom „živý“ kontakt s angličtinou. A keďže John neovládal slovenský jazyk, v prípade, že nám jazykové zručnosti v anglickom jazyku nepostačovali na sebavyjadrenie, museli sme tvorivo využiť i iné dorozumievacie techniky – ruky, nohy...
Cieľom tábora bolo prelomiť u žiakov jazykovú bariéru a precvičiť si jazykové zručnosti priamou konverzáciou s rodeným anglicky hovoriacim lektorom v naozajstnej reálnej situácii.

Kliknutím na vlajky sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. I. Kakaščíková
08.07.2020
Posledná aktualizácia obsahu:
WEB dizajn:   it-pocitace.pro
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah