Obecné zastupiteľstvo - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

SAMOSPRÁVA
Obecné zastupiteľstvo
Členovia obecného zastupiteľstva
Komisia na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku
Peter Baňas
Ing. Ján Brendza
Milan Bujňák
Ing. Radovan Kmec
Ing. Ján Kuchár
Peter Leščák
Jozef Matvija, ml.
Ing. Ján Brendza - predseda
Ing. Radovan Kmec - člen
Milan Bujňák - člen
Komisia stavebná a životného prostredia
Komisia kultúrno - športová
Ing. Ján Kuchár - predseda
Ing. Peter Baňas  člen
Peter Leščák - člen
Jozef Matvija, ml. - člen
Milan Bujňák - predseda
Ing. Peter Baňas - člen
Ing. Ján Brendza - člen
Ing. Radovan Kmec - člen
Ing Ján Kuchár - člen
Peter Leščák - člen
Jozef Matvija, ml. - člen
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah