Zmluvy 2023 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2023

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2023
UPOZORNENIE: Na základe Zákona č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) majú obce od 31.3.2022 povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré spadajú do definície určenej spomínaným zákonom, do centrálneho registra zmlúv. Keďže tým odpadá povinnosť zverejňovať spomínané zmluvy na webovom sídle, je možné, že niektorú povinne zverejňovanú zmluvu tu už nenájdete.

Pre zoznam zmlúv povinne zverejňovaných našou obcou kliknite na vyššie uvedený odkaz a následne vyhľadajte zoznam zmlúv cez názov obce alebo IČO.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

RAJO s.r.o.
Kúpna zmluva (128 kB, pdf)
Predaj a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov
7.1.2023
6.1.2023

IFOsoft s.r.o.
Dodávka programového vybavenia
7.1.2023
6.1.2023

Marius Pedersen a.s.
CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY PLATNÉ OD 01.02.2023
9.2.2023
8.2.2023

DINIS, s.r.o.
Vyhotovenie diela "Eurovelo 11 v regióne ZOHT, k. ú. Červenica pri Sabinove" - stavebné práce na stavbe cyklistických trás
16.2.2023
15.2.2023

INTA, s.r.o.
Odber jedlých olejov a tukov kat. č: 20 01 25 a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu kat. č. 20 01 08
3.3.2023
2.3.2023

imvia – ENGINEERING s.r.o.

Výkon stavebného dozoru
28.3.2023
27.3.2023

Harmónia Chmeľová n.o.
Poskytnutie finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby
4.4.2023
3.4.2023

EUROKOP s.r.o.
Stavebné objekty tvoriace verejný
vodovod
15.4.2023
14.4.2023

Arcidiecézna charita Košice
Poskytnutie finančného príspevku
19.4.2023
18.4.2023

Dobrovoľná požiarna ocharana SR
Zmluva č. 323 0813 (599 kB, pdf)
Poskytnutie fin. dotácie
4.5.2023
3.5.2023

EUROKOP s.r.o.
Zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti
23.5.2023
22.5.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Doplnenie pôvodnej zmluvy
3.6.2023
6.6.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Doplnenie pôvodnej zmluvy
24.6.2023
24.6.2023

Ján Dermek
Kúpna zmluva (110 kB, pdf)
Predaj nehnuteľnosti obcou
9.7.2023
8.7.2023

ZEPA-stav s.r.o.
Rozpočet stavby (176 kB, pdf)
Realizácia diela: „Červenica pri Sabinove, chodník pri ceste I/68 ku kostolu“
6.7.2023
5.7.2023

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Darovanie nákladného prívesu obci
13.7.2023
12.7.2023

Východoslovenská energetika a.s.
Dodávka plynu zafixovaná na úrovni 72,37€/MWh počas nasledujúcich 12 mesiacov
15.7.2023
14.7.2023

GemerAudit, spol. s r. o.
Vykonanie auditu
27.7.2023
26.7.2023

BAU-SK, s.r.o.
Dodanie prvkov pre projekt výstavby detských inkluzívnych ihrísk Rodinka
18.8.2023
17.8.2023
RA-SNCA/20201782
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
4.9.2023
3.9.2023

Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie
15.9.2023
14.9.2023
14. 9. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah