Zmluvy 2022 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2022

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2022
UPOZORNENIE: Na základe Zákona č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) majú obce od 31.3.2022 povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré spadajú do definície určenej spomínaným zákonom, do centrálneho registra zmlúv. Keďže tým odpadá povinnosť zverejňovať spomínané zmluvy na webovom sídle, je možné, že niektorú povinne zverejňovanú zmluvu tu už nenájdete.

Pre zoznam zmlúv povinne zverejňovaných našou obcou kliknite na vyššie uvedený odkaz a následne vyhľadajte zoznam zmlúv cez názov obce alebo IČO.
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

CBR s.r.o.
Preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
1.1.2022
25.2.2022
14178246
Orange Slovensko, a.s.
Výmena mob. telefónu
21.3.2022
20.3.2022
809 403 001-1-2019
Železnice Slovenskej republiky
Zmena predmetu a účelu nájmu
1.4.2022
31.3.2022
22/37/010/12
ÚPSVaR Prešov
Podpora aktivačnej činnosti občanov v hmotnej núdzi

20.5.2022
220501
Vladimír Marton
Realizácia diela s názvom "Červenica pri Sabinove, chodník pri ceste I/68"
16.6.2022
15.6.2022
3A-ZOD-0020722
O.S.V.O. comp, a.s.
Zhotovenie diela s názvom "Červenica pri Sabinove - zvýšenie bezpečia obyvateľov"

26.7.2022
291/2022/OPR
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie

26.7.2022
KRHZ-PO-VO-282-020/2022
Slovenská republika
Darovanie mot. vozidla IVECO

26.7.2022

Ing. Ema Šivecová
Poskytovanie audítorských služieb

6.8.2022
193/2022
Arcidiecézna charita Košice
Poskytnutie príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
1.9.2022
31.8.2022
2022/08/02
K-mont, s.r.o.
Kúpna zmluva (660 kB, pdf)
Dodanie garážovej rolovacej brány R1 ASP
1.9.2022
31.8.2022
2022/08/03
Vincent Bučko, Alena Bučková, Martin Funtaľ
Kúpna zmluva (33 kB, pdf)
Prevod nehnuteľností
11.9.2022
10.9.2022

Východoslovenská energetika a.s.
Zvýhodnená sadzba za viazanosť
24.9.2022
23.9.2022
2022/09/02
Kovalík Jozef Ing. Mgr.
Prevod nehnuteľností
2.10.2022
1.10.2022
2022/10/01
HORESKO, s.r.o.
Dodávky potravín
16.10.2022
15.10.2022
2022/11/01
Kovalík Jozef Ing. Mgr.
Úprava článku V.
5.11.2022
4.11.2022
3545/2022
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
3.11.2022
7.11.2022

Východoslovenská energetika a.s.
Stanovenie ceny za dodávku plynu počas doby viazanosti
12.11.2022
11.11.2022

Železnice Slovenskej republiky
Úprava zmluvne dohodnutej čiastky
22.11.2022
7.12.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poskytnutie dotácie
6.12.2022
10.12.2022

CBR s. r. o.
Úprava zmluvy
1.1.2023
22.12.2022

CK Andromeda, s.r.o.
Objednávka školy v prírode
15.1.2023
14.1.2023
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah