Zmluvy 2022 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2022

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2022
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

CBR s.r.o.
Preprava a zhodnotenie stavebného odpadu
1.1.2022
25.2.2022
14178246
Orange Slovensko, a.s.
Výmena mob. telefónu
21.3.2022
20.3.2022
809 403 001-1-2019
Železnice Slovenskej republiky
Zmena predmetu a účelu nájmu
1.4.2022
31.3.2022
22/37/010/12
ÚPSVaR Prešov
Podpora aktivačnej činnosti občanov v hmotnej núdzi

20.5.2022
21. 5. 2022
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah