Zmluvy 2020 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2020

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2020
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Farma "KOVA"
Prenájom poľnohospodárskej pôdy
4.1.2020
3.1.2020
2020000024
Mesto Košice
Úhrada za záujmové vzdelávanie v Centre voľného času pri ZŠ Považská 12, Košice
4.1.2020
3.1.2020

Up Slovensko, s.r.o.
Dodávka stravných kupónov
11.1.2020
10.1.2020
9160124821
UNIQA poisťovňa, a.s.
Poistenie materskej školy
21.1.2020
20.1.2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Poskytnutie dotácie

4.3.2020
520 028
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie pre DHZ
19.3.2020
18.3.2020

Rímskokatolícka farnosť sv. Antona, Rožkovany
Zmena identifikátora prenajímateľa
4.4.2020
3.4.2020

ANTOSTAV s.r.o.
Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany
24.4.2020
23.4.2020

Obce z regiónu hornej Torysy
Založenie združenia
25.4.2020
24.4.2020

PEhAES, a.s.

Rozšírenie vodovodnej a stokovej siete – 2. etapa (SO 02 – Splašková kanalizácia)
12.5.2020
11.5.2020
KRHZ-PO-VO-309-018/2020
Ministerstvo vnútra SR
Prenechanie prebytočného majetku do bezplatného užívania - cisternová automobilová striekačka

26.5.2020

Rímskokaktolícka farnosť sv. Antona
Prenájom pozemku cintorína
9.6.2020
8.6.2020

WACHUMBA ck, s.r.o.
Úprava podmienok zájazdu so zreteľom na súčasnú situáciu
7.7.2020
8.7.2020

Peter Roba
Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika
1.7.2020
8.7.2020


Mesto Lipany
Spoločné obstarávanie na predmet zákazky "Nakladanie s komunálnym odpadom..."
11.6.2020
22.7.2020

innogy Slovensko s.r.o.
Dodávka zemného plynu
28.8.2020
27.8.2020
144454 08U01
Environmentálny fond
Poskytnutie dotácie na rozšírenie vodovodnej a stokovej siete

11.9.2020
20/37/010/105
ÚPSVaR Prešov
Pomoc v hmotnej núdzi
24.9.2020
24.9.2020

Marius Pedersen, a.s.
Poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s odpadom
11.10.2020
10.10.2020

CBR s.r.o.
Zhotovenie stavebného diela
13.10.2020
12.10.2020

Ministerstvo financií SR
Poskytnutie návratnej fin. výpomoci

19.10.2020
20/37/010/115
ÚPSVaR Prešov
Pomoc v hmotnej núdzi

21.10.2020
20/37/012/377
ÚPSVaR Prešov
Realizácia aktivačnej činnosti

21.10.2020

Východoslovenská energetika a.s.
Úprava podľa súčasných cien elektriny
10.11.2020
9.11.2020

PEhAES, a. s.
Úpravy bodov zmluvy podľa dohody
13.11.2020
12.11.2020

KOMENSKY, s.r.o.
Úpravy bodov zmluvy podľa dohody
1.12.2020
30.11.2020

Slovak Telekom, a.s.
Predĺženie viazanosti programu
2.12.2020
1.12.2020
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah