Dubina - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Dubina

KULTÚRA

Folklórna skupina a klub dôchodcov
 
Klub mal asi 50 členov, ktorí sa zúčastňovali vystúpení. Keďže sa v rokoch 1991-1993 činnosť rozpadla, na podnet starostu obce bola za predsedu klubu zvolená v roku 1993 Etela Werblanská. Zriadil sa aj folklórny krúžok spevu za spolupôsobenia Andreja Petrufa, ktorý sa zúčastňoval nielen miestnych kultúrnych podujatí, ale úspešne sa zapájal do okresných folklórnych prehliadok v Krivanoch, v Lúčke O gajdicu Andreja Mizeráka a Krásy životu v Sabinove. V repertoári okrem piesní pripravili s mládežou aj pásmo Zvyky od Kataríny až do Troch kráľov, ale aj iné zvykoslovné ukážky.
V roku 2005 nastala zmena, za predsedníčku a vedúcu folklórneho súboru bola zvolená Marta Petrufová, do výboru za pokladníčku Magdaléna Petrufová a za kontrolórku Terézia Štrbáková. Klub dôchodcov a folklórna skupina dostal názov Dubina podľa lesa nad obcou Červenica pri Sabinove.
Klub dôchodcov Dubina má 60 členov a folklórna skupina 20 členov – 12 žien a 8 mužov. Skúšky – nácviky sú každý týždeň vo štvrtok o 18. hodine v Kultúrnom dome v Červenici pri Sabinove. Na akordeóne hrali Andrej Petruf, Rudolf Knut z Rožkovian v rokoch 2010-2012 a po ňom Peter Novický z Pečovskej Novej Vsi. Folklórna skupina Dubina sa zameriava na zvykoslovný folklór. Svoju činnosť a obec prezentuje na folklórnych festivaloch v Krivanoch, Lúčke, Rožkovanoch, ale poznajú ho aj v susedných obciach. Zvlášť na Folklórnom festivale O gajdicu Andreja Mizeráka v Lúčke FSk Dubina získala niekoľkokrát 1. miesto.
Úspešný je aj na regionálnej prehliadke Krása životu, odkiaľ postúpil aj na krajskú prehliadku do Medzilaboriec. V roku 2010 RTVS Košice nahral a na stanici Regina vysielal ukážky „Jutre budze u nás vešele“ a „V Sabinove na jurmaku hojaja“. Druhýkrát v roku 2014 „Nešeme Vám vibavu – periny i ladu“ a „Jak še babi preblikali za Amerikanki“.
V repertoári máme zvykoslovné ukážky:
„Drutár na dzedzine“ (2005)
„Vianočná vilia“ (2006)
„FašengI už zešli“ (2007)
„Jutre budze u nás vešele! (2008)
„V Sabinove na jurmaku hojaja“ (2009)
„Skopare“ (2010)
„Nešeme Vám vibavu – perini i ladu“ (2011)
„Jak še babi preblikali za Amerikanki“ (2012)
„Hančo, oca i mac mušiš sluchac“ (2013)
„Co tota kmotra v tim košiku neše?“ (2014).
Okrem týchto nechýbajú spevy zo šarišského prostredia, humorné prekáračky, ktorými obveseľujeme domáce slávnosti, ale aj susedné obce.
Každý rok na Vianoce spievame v kostole sv. Martina pri narodení Pána, pri Jasličkách spolu s deťmi zo základnej školy našej obce.
Na rok 2015 pripravujeme zvykoslovné pásmo „Fašengové pošedzene pri kudzeľoch“.

 
Videozáznam vystúpenia
Galéria
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah