Aktivity 2017/2018 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Aktivity 2017/2018

Školstvo > Materská škola

Školský výlet

ADRESA

Dňa 8. júna 2018 sme absolvovali školský výlet do Ekoparku Holá Hora v Prešove, kde nás už čakala teta sprievodkyňa. Po ceste „rozprávkovým lesom“ naše kroky nasmerovala do terária a z neho do areálu Ekoparku, kde sme prechádzali od zvieratka k zvieratku. Videli sme ovce, kozy, zajace, poníky, papagájov, holuby, kačice... Po obhliadke sme si z polovice vyprázdnili ruksaky s jedlom, lebo nás čakal výstup na Kalváriu. Aj tento sme bravúrne zvládli. Naskytol sa nám veľkolepý pohľad na mesto Prešov a okolie. Podľa chuti sme ešte zalovili v ruksakoch.
Nasledovala cesta späť, ale aký by to bol výlet bez sladkej odmeny. Na sídlisku 3 to bola zmrzlina podľa vlastného výberu každého dieťaťa a potom nástup do autobusu.
Už ideme z výletu, z výletu, nezmokli sme a sme tu...

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

Materská škola v Červenici pri Sabinove
Červenica pri Sabinove 288
082 56 p. Pečovská Nová Ves
RIADITEĽ
Mgr. Grinčová Miriama
KONTAKTY

Medzinárodný deň detí


Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí z celého sveta. Dňa 1.6.2018 sme nezabudli ani my na naše deti a oslávili sme tento deň opekačkou pri požiarnej zbrojnici v obci. Pridali sa k nám hasiči z obce, ktorí nám prichystali oheň a paličky na opekanie. Postupne sa pri ohni vystriedali všetky deti a každý dostal šancu opiecť si svoj špekáčik.
Deťom sme prichystali odmeny v podobe lízaniek, ktoré sme rozvešali na strom a oni ho museli nájsť a pomenovať ho. Deti mu dali meno „Lízankový strom“.  
Popri opekaní sa aj športovalo. Chlapci si zahrali futbal, dievčatá si hádzali loptu a zároveň sa osviežili melónom.
Strávili sme spolu príjemné predpoludnie, ktoré sme zavŕšili spevom na ceste späť do MŠ. Tam deti dostali od nás k svojmu sviatku aj omaľovánku, ktorej sa veľmi potešili.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

Telefón: 0907 253 043
               0950 487 491

Viacboj všestrannosti


Dňa 23.5.2018 sa víťazi školského kola vo viacboji všestrannosti (beh na 20m, skok do diaľky z miesta, hod loptou) zúčastnili na 19. ročníku okresného  kola „Viacboja všestrannosti detí predškolského veku“, ktorý sa uskutočnil v Mestskej hale v Lipanoch.
Našu MŠ reprezentovali Jakub Kuchár, Lea Leščáková, Radoslav Kijovský a Erika Kandráčová. Súpermi im boli deti z 13 MŠ. Aj keď sme sa neumiestnili na prvých troch miestach, aj tak sme odchádzali bohatší o nové zážitky a skúsenosti.
Veď predsa stále platí “nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

Marec - mesiac knihy


Dňa 11.04.2018  sa uskutočnila v Galérii v Lipanoch regionálna prehliadka detí materských škôl  v prednese poézie a prózy „Meduška“. Našu materskú školu reprezentovala Lea Leščáková s prózou od spisovateľa Josefa Čapka „Ako psíček s mačičkou umývali dlážku.“

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

Fašiangový karneval


Dňa 12. februára 2018 sme sa stretli s deťmi z MŠ Jakubova Voľa a so žiakmi zo ZŠ Červenica pri Sabinove na spoločnej akcii v kultúrnom dome. Pri tónoch modernej, ľudovej a detskej hudby zažiarili na tanečnom parkete rôzne masky. Fázu tanca a oddychu sme riadili my - pani učiteľky, v maskách panáčikov zo semafora. V čase oddychu sa deti mohli ponúknuť občerstvením v podobe ovocného čaju.
Po ukončení karnevalu boli deti odmenené sladkou odmenou a diplomom za krásnu karnevalovú masku.
Po karnevale nás v MŠ privítala pani kuchárka s chutnými fašiangovými šiškami.
Strávili sme spolu príjemné predpoludnie a veríme, že naša spolupráca našich škôl bude pokračovať aj naďalej.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka

Stromček  pre zvieratká


Dňa 12.12.2017 nás navštívila v materskej škole organizátorka tejto milej akcie slečna Petra Šašalová, ktorá nás pozvala k nej a jej priateľom - zvieratkám. Jej  pozvaniu sme sa veľmi potešili.
Keď sme sa blížili k farme, prvá nás privítala sučka Džina, ktorá svoju radosť a lásku k ľuďom  vyjadrila vrtením chvostíka a pobehovaním medzi deťmi, ktorým bola vďačná za každé pohladenie a očný  kontakt s ňou.
Deti vyzdobili pripravené stromčeky pre zvieratká  keksíkmi  a potom sa už vyzbrojené mrkvičkou a piškótkami premiestnili do stajní k prasiatkam, kozičkám, zajačikom, mačičkám. Bonusovým prekvapením bol klokan Bruno. Neobišli sme ani nášho kamaráta psíka Čarliho. Teta Petra nám potom ešte ukázala fotografie psíkov, ktorí sú  umiestnení v útulku a túžia po teplom domove, hľadajú si dobrých ľudí, ktorým by boli vernými spoločníkmi.
Spravili sme si ešte spoločnú fotografiu s organizátorkou akcie a jej priateľmi. Nadšenie u detí  z tejto akcie sa odrazilo aj pri odchode z MŠ, keď rodičov vítali so slovami "a my sme dnes boli..."
Ďakujeme  za akciu, ktorá vedie  ku kladnému formovaniu osobnosti dieťaťa a jeho láske k zvieratám.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka

Od Mikuláša do VianocČo Vám zapriať, ľudia milí,
aby ste si šťastne žili.
V kruhu svojich rodiniek,
veľa šťastných hodiniek.
Rodičia a deti spolu,
v Novom roku žiadnu smolu.
Nech slniečko krásne svieti,
pre rodičov, šťastné deti.
Zdravie, láska, úspech, šťastie,
nech Vám cez rok iba rastie.Dňa 05.12.2017 sme vystúpili v obci pri príležitosti sv. Mikuláša s naším pásmom „Od Mikuláša do Vianoc“. Všetkým prítomným sme popriali všetko dobré  novoročným vinšom.
Neskôr sme napísali vianočnú poštu Ježiškovi a boli sme odmenení CD s rozprávkou.
Dňa 20.12.2017 nás v divadelnom predstavení neposlušná Agátka zoznámila s vianočným anjelikom Klárkou, ktorý mal zachraňovať Vianoce.
Posledný týždeň pred Vianocami sme si pochutnávali na medovníčkoch, ktoré sme si sami napiekli. Pre rodičov sme vyhotovili pozdravy k Vianociam a tým sme zavŕšili rok 2017.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka

Folklór v materskej škole


Dňa 15.11.2017 nám dopoludnie v materskej škole spríjemnili členky folklórnej skupiny "Dubina", ktorá sa zameriava na zvykoslovný folklór. Svoju činnosť a obec prezentuje na folklórnych festivaloch, domácich slávnostiach v obci aj mimo nej. Na stretnutie sme sa veľmi tešili, pretože aj my sa venujeme udržiavaniu ľudových tradícií a regionálnym prvkom, ktoré vkladáme do našich vystúpení.
Pani Marta Petrufová nám porozprávala o kroji, jeho histórii, pomenovala časti oblečenia, o ktorých naše deti počuli asi  prvýkrát v živote. Nepoznali ani šarišské slová, pri ktorých vyslovení si „lámali jazyk“- šurc, chustka, fartušek... My sme sa pochválili, že aj v škôlke máme kroje. Potom sme si vypočuli ľudové piesne v podaní p. Petrufovej Marty, p. Petrufovej Magdy, p. Leščákovej a p. Kovalíkovej, s ktorými sme si spoločne zaspievali a zatancovali.
Ďakujeme im za milú a príjemnú návštevu v našej materskej škole.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka

Interaktívne divadlo p. Pallesitza


Dňa 7.11.2017 sme v našej MŠ privítali divadlo jedného herca - p. Pallesitza, ktorý je herec, scenárista, dramaturg, režisér.
Predstavil sa nám interaktívnym predstavením „Jesenná rozprávka“. Obsadenie hrdinov rozprávky  si vybral priamo z publika. Deti stvárňovali koníka, myšku, jesennú vílu. Celý dej rozprávky sa odvíjal v príjemnej tvorivej atmosfére. Deti spievali, tancovali, recitovali na ľudovú notu, kde vynikal krásny hlas herca. Divadlo im prinieslo pohodu a pobavenie.
Na záver sme zaspievali ujovi  našu šarišskú pesničku „Lúčka, lúčka“, ktorú nepoznal. Pochválil nás, že deti majú smelé vystupovanie a krásne vytrénované hlasy.
Tešíme sa na ďalšie pásmo „Vítanie jari“.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka

Deň materských škôl


Dňa 30.10.2017 sme v materskej škole spolu s rodičmi realizovali tvorivé dielne pri príležitosti „Dňa materských škôl“, ktorý si každoročne pripomíname 4. novembra. V tento deň vznikla v roku 1829 prvá detská opatrovňa na území Slovenska, založila ju Mária Terézia Brunswick. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky Materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali“.
Podstatou Dňa materských škôl je zvýrazniť význam, poslanie a opodstatnenie materských škôl vo vývoji dieťaťa. Súčasťou osláv sú aktivity po celom Slovensku.
My sme si v tento deň pripravili tvorivé dielne v podobe „Halloween“. Aj keď je to skôr americký sviatok, ktorý má korene v Írsku z obdobia Keltov, postupne sa udomácňuje aj n Slovensku. Deti si spolu s rodičmi zhotovili čelenku pavúka, masku na tvár v podobe bosorák - bosorka a najmenšie si vyfarbili omaľovánku tekvicový mužíček.
Prežili sme spolu veselé tvorivé dopoludnie a rozlúčili sme sa s predsavzatím, že sa tešíme na vianočné  tvorivé stretnutie.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka

Deň starých rodičov


Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on mladý bol.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Mesiac október bol v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším. Druhá októbrová nedeľa patrí „Dňu starých rodičov“.
My sme si tento sviatok pripomenuli s láskou a úctou k našim starkým 25.10.2017. Našu lásku, rešpekt a úctu k nim sme vložili do malých, no milých pozdravov, ktoré sme im vlastnoručne vyrobili.
Pripravili sme pre nich  aj kultúrny darček v podobe  ľudového pásma piesní a riekaniek.
Pri príležitosti „Svetového dňa jablka“, ktorý je vyhlásený na 21.10., sme pripravili pohostenie v zdravom životnom štýle.
Vďaka Vám, naši starí rodičia! Žite ešte dlho v zdraví a v láske medzi nami.

Kliknutím na obrázok rodinky sa zobrazí fotogaléria.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
Bc. Ontková Lenka, triedna učiteľka

Divadelné predstavenie


Vo štvrtok 5.10.2017 sa v našej MŠ predstavilo bábkové divadielko Gašparko z Prešova.
Pani Iveta Mihoková je tá, ktorá tvorí, vymýšľa a vyrába bábky. Je režisérka, dramaturgička, herečka, zvukárka aj osvetľovačka v jednej osobe. Jej bábky sú marionety. Marioneta je bábka vyviazaná na šnúrkach a má pohyblivosť ako človek. Vie sedieť, kľačať, chodiť, zamávať rukou...
Divadielko sa nám predstavilo klasickou rozprávkou „O troch prasiatkach“. Spolu s nami si predstavenie pozreli aj deti z MŠ z Jakubovej Vole. Celé predstavenie deti sledovali s veľkým záujmom, reagovali smiechom, hlasitým pokrikom a občas si aj si pospevovali s „bábkami“. V celom deji boli na oživenie textu zakomponované aj moderné prvky.
Obrovský potlesk a rozžiarené detské očká svedčili o tom, že divadelné predstavenie malo úspech. Po predstavení si deti vyskúšali manipuláciu s marionetami a všetci spolu sme si spravili na pamiatku fotografiu s tetou a bábkami.
Rozlúčili sme sa so slovami, že sa budeme tešiť na ďalšiu rozprávku, ktorú pre nás pripraví.

Kliknutím na gašparka sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                    Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
                                                                                                       Bc. Ontková Lenka, učiteľka MŠ

Chráň prírodu a pomôž svojej škole


Chráň prírodu a pomôž svojej škole

15. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.

Ten kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje a je ohľaduplný k životnému prostrediu
Dňa 5.10.2017 sme sa zaregistrovali na stránke Milk-Agro a prihlásili sme sa do súťaže v zbere tetrapakov a hliníkových viečok. Táto súťaž bude ukončená 20.4.2018. Je to výzva hlavne pre našich rodičov a možno aj  pre celé rodiny.
Vzhľadom na mimoriadnu efektívnosť recyklácie hliníka je potrebné, aby sme zodpovedne pristupovali k separácií kovových obalov. Takto sa chceme aj my zapojiť do projektu ochrany životného prostredia.
Pekárová Eva, riaditeľka MŠ

Skoré jazykové začiatky


V dnešnom modernom a pretechnizovanom svete je potrebné zvyšovať gramotnosť detí aj v jazykovej oblasti, preto by sme Vás radi poinformovali o fungovaní krúžku anglického jazyka na našej materskej škole.
Pod vedením lektorky p. Pospíšilovej z Jazykovej školy PRO AMERICANA  sa deti zoznamujú s anglickými slovíčkami, riekankami, pesničkami a hrami metódou postavenou na prirodzenej hravosti a schopností detí počúvať a zapamätať si cudziu reč tak ako materinský jazyk.
Stretávajú sa dvakrát týždenne po 30 minút, v čase od 15,00 hod.-15,30 hod.
Aj za pomoci pracovných zošitov hravou formou získavajú základné vedomosti z rôznych tém, napr. farby, hračky, pomenúvajú členov rodiny, oblečenie, zvieratá, časti tela, zariadenie domu, ovocie, zeleninu...
Cieľom krúžku je už v ranom detstve vytvoriť pozitívny vzťah k výučbe jazyka a využiť získané vedomosti a poznatky ako základ pre výučbu jazyka  na základnej škole.

Kliknutím na logo školy sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                    Pekárová Eva, riaditeľka MŠ
                                                                                                     Bc. Ontková Lenka, učiteľka MŠ

21. 4. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah