Aktuality 2023/2024 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Aktuality 2023/2024

ŠKOLSTVO > Základná škola
Aktuality zo základnej školy v školskom roku 2023/2024
Na návšteve v knižnici
ADRESA
V jedno februárové pondelkové ráno sme si do batôžka zbalili desiatu a vyrazili sme na návštevu Mestskej knižnice v Sabinove. Cesta vlakom netrvala dlho a po krátkej turistike okrajom mesta sme dorazili do nášho cieľa. V Mestskej knižnici Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove nás privítali milé pani knihovníčky. V úvode sme si zopakovali základné pravidlá a zásady, ktoré je potrebné dodržiavať v knižnici, naučili sme sa ako funguje knižnica, a v ktorej polici sa ukrýva tá naša obľúbená kniha. O chvíľu sme sa započúvali do Záhady knižnice na konci ulice, v ktorej jedného dňa zmizli v knihách všetky písmená, stratili sa slová a knihy ostali úplne prázdne. Spolu s pani knihovníčkou sme lúštili odkazy od neznámeho pisateľa, no vylúštiť túto záhadu môže len usilovný čitateľ. A tak sme sa rozbehli medzi police a o chvíľu už každý z nás objavoval skryté poklady kníh. Veríme, že k mladým čitateľom tejto knižnice čoskoro pribudnú aj žiaci z našej školy.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Základná škola v Červenici pri Sabinove
Červenica pri Sabinove
082 56 p. Pečovská Nová Ves
RIADITEĽ
Mgr. I. Kakaščíková
KONTAKTY
Telefón: 051/4583 516
Ocenenie žiakov
Čas tak rýchlo letí a my sme opäť  oceňovali žiakov za ich úspechy v školských súťažiach za I. polrok šk. roka 2023/2024. V matematickej súťaži iBobor boli ocenení žiaci 2. a 3. ročníka - Patrik Kaminský, Martin Varga a Ivana Leščáková. Pytagoriádu úspešne zvládli štvrtáci Samuel Ivanov a Michal Bujnovský a tretiačky Michaela Jančušová a Diana Kmecová. Samko a Miška postupujú do okresného kola Pytagoriády. V recitačnej súťaži povestí - Šaliansky Maťko sa najviac darilo Patrikovi Kaminskému a Kiare Kohanovej - 1. miesto, ktorí nás budú reprezentovať aj na okresnom kole. 2. miesto získali Diana Kmecová a Anna Kmecová. Diplom s 3. miestom si odniesli Mária Štrbáková a Ivana Leščáková. Jednotkou sme ocenili aj výkony ostatných recitátorov. Víťazom gratulujeme, postupujúcim držíme prsty v ďalších kolách a  zúčastneným ďakujeme za ich snahu a vytrvalosť.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Zimný čas v ŠKD
V mesiaci november sme sa aj my pripravovali na príchod zimy. Keďže nám ešte nenapadol sneh, spolu s deťmi sme sa pokúsili vyrobiť si sneh v ŠKD. Použili sme kukuričný škrob a telové mlieko. A naozaj sa nám podarilo vyrobiť si sneh, z ktorého deti potom skúšali vyrábať snehové gule. S príchodom zimy sme čas trávili vonku a užívali si sánkovačku. Keď udreli mrazy, vyrábali sme ľadové sochy v podobe rúk. Teplejšie nám potom bolo pri varení vianočného punču. Pred príchodom Vianoc sme si vyrobili ozdoby na vianočný stromček zo studeného porcelánu, ktorý sme si pripravili priamo v ŠKD. Keď nám vyšlo slniečko, takto sme sa opaľovali a chytali vitamín D, aby sme  posilňovali imunitu.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                Mgr. Lucia Vargová
Oddychujeme a relaxujeme v ŠKD
Keď sa skončí čas vyučovania a plnenia úloh, začína čas oddychu a relaxácie v ŠKD. Deti pustia „uzdu fantázie“ a vytvárajú všelijaké stavby z kociek a lega, hrajú spoločenské hry, relaxujú pri upokojujúcej hudbe, niektorí si dokonca aj zdriemnu. Tvoria z papiera či z prírodných materiálov.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

Mgr. Lucia Vargová
ŠKD
V septembri sa otvorili brány školy a aj v družine sme privítali nových staviteľov, kreatívnych umelcov, športovcov aj dobrých rozprávačov. Slnečné dni sme trávili vonku všelijakým tvorením, prechádzkami, hrami, úpravou vyvýšených záhonov aj športovaním. Počas upršaných dní sme skladali lego, sevu, tvorili z plastelíny, hrali pexeso či vyrábali pozdravy pre starých rodičov. V rámci Svetového dňa výživy sme sa rozprávali o dôležitosti zdravej stravy a pohostili sa ovocím z domácich záhrad. Svetový deň úsmevov sme oslávili vtipmi a výrobou veselých škrabošiek.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                                     Mgr. Lucia Vargová
Šaliansky  Maťko J. C. Hronského
Aj v tomto školskom roku nám na dvere školy zaklopal Šaliansky Maťko, ktorý je spätý so súťažou v prednese slovenskej povesti.  Súťaž sa koná na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí – Jozefa Cígera Hronského a vzdáva mu hold. Všetci žiaci, ktorí zahodili trému a obetovali svoj čas príprave na túto súťaž si zaslúžia pochvalu. Vďaka nim každý napísaný príbeh ožil v ich nenapodobiteľnom podaní. Literatúra vystúpila prostredníctvom povestí z políc knižníc a neostala  tak ukrytá len v knihách. Najlepší  recitátori postúpili z triednych kôl a v školskom kole už museli zaujať  nielen svojich spolužiakov, ale i porotu. Súťažilo sa v 2. kategóriách: I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ, II. kategória žiaci 4. –  ročníka ZŠ.
Umiestnenie školského kola v I. kategórii bolo nasledovné:
1. miesto - Patrik Kaminský (2. ročník)
2. miesto - Anna Kmecová  (2. ročník) a Diana Kmecová (3. ročník)
3. miesto -  Mária Štrbáková (2. ročník) a Ivana Leščáková (3.ročník)
V II. kategórii  1. miesto - Kiara Kohanová (4. ročník)
Ďalšie miesta v tejto kategórii neboli udelené.
Víťazi I. a II. kategórie školského kola - Patrik Kaminský a Kiara Kohanová postúpili do okresného kola celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Ich prípravu a dohľad nad umeleckým prednesom mala v rukách Mgr. A. Krafčíková. Obidvaja súťažiaci získali Čestné uznanie za účasť na okresnom kole súťaže v Lipanoch a nové recitačné skúsenosti. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a veríme, že im recitátorsky chlebík zachutil.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. I. Kakaščíková
Adventný čas
Obdobie pokoja, rozjímanie, dobročinnosti a upokojenia – tak môžeme charakterizovať pravý význam adventu. Aj keď pre väčšinu ľudí je to obdobie zhonu, zháňanie darčekov, upratovania, pečenia koláčov a príprav na Vianoce, u nás v škole si spájame tento adventný čas s ľudovými tradíciami. Dni do Vianoc odrátava vlastnoručne vyrobenými adventnými kalendármi, v ktorých sa ukrýva prekvapenie od našich spolužiakov. Školu si skrášlime ozdobami z papiera, ktoré vyčaria šikovné ruky našich deti v ŠKD a na krúžku Tvorivo a hravo. Posledné dni pred Vianocami naše ruky zamestnáva výroba vianočných pozdravov a betlehemov a vianočná atmosféra nás úplne pohltí, keď sa školou začne šíriť vôňa pečenia vianočných oblátok. A aký by to bol už skoro vianočný čas, keby sme si nevypočuli najväčší príbeh ľudstva? Ten nám prišli zvestovať betlehemci v krátkej pastierskej hre. V závere sme si vypočuli vianočné koledy v podaní našich žiakov.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Zuzana Bujňáková
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý, každý rok myslievaš na dobré deti
V utorok 5. decembra 2023 sa podarilo sv. Mikulášovi nájsť si cestu k deťom našej obce v Červenici pri Sabinove. Na jeho príchod netrpezlivo vyčkávalo takmer 140 detí, ktoré sa zišli so svojimi rodičmi na Mikulášskej besiedke v kultúrnom dome. Pekný sviatočný podvečer spríjemnili deti z MŠ a ZŠ so svojím hudobným vianočným programom. Nechýbal ani Mikulášov spev, ktorým naozaj očaril všetkých prítomných v sále. Napokon sa deti dočkali aj sladkých balíčkov a s rozžiarenými očkami si ich odnášali do svojich príbytkov. Už teraz sa tešíme na mikulášske prekvapenie znova o rok!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                                  Mgr. Anna Krafčíková
V zdravom tele zdravý duch
Každý utorok a štvrtok sa žiaci po vyučovaní stretávajú v priestoroch telocvične ZŠ s Mgr. I. Kakaščíkovou a Mgr. A. Krafčíkovou. Telo pohyb nevyhnutne potrebuje a zároveň je vhodnou formou odreagovania  sa a relaxu.  Pravidelný pohyb prispieva k pevným a zdravým kostiam i svalom, lepšej imunite a taktiež pomáha lepšie sa vyrovnávať so stresom. Okrem zdravotných benefitov a získavania motorických zručností, obratnosti, rýchlosti, pohyb učí žiakov fungovaniu v tíme, dodržiavaniu pravidiel. Mnohokrát sú v pohybových činnostiach vystavení nepohodliu a prehre, ktoré sú nesmierne dôležité na prípravu do dospelosti a zvládaniu životných výziev. Navyše, deti, ktoré sa pravidelne hýbu a zapájajú do športových činností  majú lepší zmysel pre morálku, zodpovednosť a spolupatričnosť.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                Mgr. I. Kakaščíková
Tvorivo a hravo
Či je jeseň a či zima,
tvoriť nás vždy zaujíma.      
         Papier, farby a nožnice,
         ba aj elektronické stavebnice,
                   karty, hry a pexesá
                   šikovné ruky tešia sa.
                             Čas na krúžku Tvorivo a hravo
                                                                                     ubieha tak pútavo.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Zuzana Bujňáková
Hurá, už je sneh ...
Tohto roku sa zima trocha poponáhľala. Prvý sneh začala sypať už koncom novembra a na svätého Mikuláša už bola celá zima naša. Neváhali sme, obliekli sme otepľovačky, vzali klzáky a hybaj na najbližší kopec. Človek nikdy nevie ako dlho sneh vydrží!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

                                                                          Mgr. Zuzana Bujňáková
Týždeň boja proti stresu
Prvý októbrový týždeň sa niesol v našej škole v duchu aktivít zameraných na boj proti stresu. Žiaci sa celý týždeň obliekali podľa pokynov. Každý deň v inej farbe a piatok bol časom bláznivých účesov. Žiaci pristupovali k týmto aktivitám naozaj zodpovedne. Na hodinách hudobnej výchovy si žiaci vyskúšali rôzne dychové a relaxačné cvičenia. Na výtvarnej výchove a v ŠKD žiaci vytvárali antistresové kolieska, maľovali rôzne antistresové maľovanky. Rozprávali sme sa o rôznych strachoch našich detí a snažili sme sa ich racionálne vysvetliť. Ďalšou antistresovou pomôckou boli aj gaštany, ktoré žiaci mohli nosiť vo vreckách či si ich prehupovať z ruky do ruky.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                                     Mgr. Lucia Vargová
iBobor
V novembri sa naši žiaci opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. Symbolom súťaže je usilovný, inteligentný a čulý bobor. Jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Je určená žiakom od 2. ročníka základnej školy. Tento rok sa do súťaže prihlásilo sedemnásť žiakov 2. až 4. ročníka. Úlohy to boli ľahšie, ale aj náročnejšie. Veľkú úlohu tu zohrávalo čítanie s porozumením. Úspešne to zvládli dvaja druháci - Patrik Kaminský a Martin Varga a jedna tretiačka - Ivana Leščáková. K úspechu im blahoželáme. No aj neúspešní žiaci nemali od úspechu ďaleko. Veríme, že ich neúspech neodradí a prihlásia sa na túto zaujímavú súťaž aj nasledujúci školský rok.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Sme kamaráti
V školskom prostredí je dôležité dôsledne riešiť i menej závažné problémy v správaní žiakov, pretože ich prehliadanie či podceňovanie môže viesť u žiakov k závažnejším nežiadúcim formám správania. Každé dieťa prichádza do školy z iného rodinného prostredia, každé si prináša  so sebou iné zvyky, návyky a každé má nastavenú inú mieru tolerancie zo strany rodičov  či ďalších rodinných príslušníkov. Úlohou pedagógov je zosúladiť kolektív rôznych pováh s iným temperamentom, inou dávkou zvedavosti, neústupčivosti, tvrdohlavosti, potreby bezpečnosti tak, aby sa každý žiak cítil v škole spokojne a bezpečne. Najprirodzenejšou túžbou človeka sú priateľstvá, ktoré ho sprevádzajú  od prvých chvíľ v kolektíve. Na  ich budovanie a udržiavanie potrebujú žiaci celý rad komunikačných a sociálnych zručností, s ktorými sa však nikto nerodí. Vyvíjajú sa pomaly a postupne.  Pri rozvíjaní týchto zručností sú  denno – denne nápomocní pedagógovia s rôznymi cielenými aktivitami.  Okrem týchto aktivít sme  v rámci prevencie sociálno – patologických javov dali priestor i sociálnej pedagogičke z CPP Sabinov Mgr. M. Jeleňákovej, ktorá prostredníctvom vhodne zvolených aktivít so žiakmi 1. a 3. roč. poukázala na správanie sa kamarátov a význam kamarátstiev. So žiakmi 2. a 4. roč. sa  v cielených aktivitách spolu zamýšľali, prečo nemáme klamať a čo nás ku klamstvu vedie. V dnešnej dobe je niekedy ťažké odlíšiť pravdu a klamstvo, a preto už v škole by sme sa mali týmto problémom zaoberať a pomáhať žiakom v tomto procese. Našou snahou je viesť žiakov k zisteniu, že klamstvo nie je vhodný prostriedok na to, aby sa človek cítil dobre a aby prežíval dobrý život.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                                      Mgr. I. Kakaščíková
Svetový deň sporenia
K základným zručnostiam, ktoré by si mali osvojiť už aj deti, patrí schopnosť narábať s vlastnými peňažnými prostriedkami. Naučiť sa nájsť tú správnu mieru investovania peňazí je dôležitým faktorom, ktorý ovplyvní aj schopnosť sporenia. S cieľom posilniť finančnú gramotnosť žiakov a v rámci Svetového dňa sporenia sme na našej škole vyhlásili súťaž o najkrajšiu pokladničku. Žiaci mali možnosť v domácom prostredí vyrobiť pokladničku, ktorú v Deň sporenia priniesli do školy. Pozorná porota v zložení členiek rodičovskej rady vyhodnotili a ocenili najkrajšie pokladničky, no sladká odmena sa ušla každému súťažiacemu. Náš deň ďalej pokračoval aktivitami, v ktorých sa  žiaci mali možnosť dozvedieť a rozprávať o tom, prečo existujú peniaze, prečo je dôležité naučiť sa v živote s nimi rozumne hospodáriť a myslieť aj na ich odkladanie pre budúcnosť. Rozprávkou O zlatej rybke sme sporiaci deň zavŕšili.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Mesiac úcty k starším
V mesiaci október sme v našej škole privítali naše babky a dedkov. Žiaci si pre nich pripravili básne, piesne aj krátke divadielko. Po vystúpení mali žiaci pre našich starkých pripravené množstvo otázok, ako to bolo, keď oni chodili do školy, aké mali predmety, čo mali na desiatu, či mali školské tašky a ako sa hrávali. Starí rodičia s veľkým odhodlaním odpovedali na všetky zvedavé otázky detí. Potom nám babky aj dedkovia zaspievali niekoľko piesní z ich mladosti. V druhej polovici nášho stretnutia si naši starkí urobili prehliadku priestorov školy, žiaci im ukázali, kde sa učia, kde športujú, kde oddychujú. Vyskúšali si rôzne hry, interaktívnu tabuľu, tkanie, niektorí si niečo spoločne vyrobili. Starkí odchádzali s úsmevom a radosťou, a to bolo pre nás všetkým najväčším zadosťučinením.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Lucia Vargová
Svetový deň kaše
10. októbra sa naša škola zapojila do projektu "Svetový deň kaše". Spolu s našimi deťmi sme sa zamysleli nad svojim každodenným jedálnym lístkom, ktorý je veľmi pestrý. Rozprávka „Hrnček var !“ nám pripomenula, aké máme šťastie, že žijeme v krajine, v ktorej deti netrpia hladom a máme byť za to vďační. Ochutnali sme aj sladkú a výživnú kašu, ktorá je častokrát jediným jedlom deti v chudobných krajinách počas celého dňa. Cez príbeh malého chlapca sme spoznali činnosť organizácie Mary´s Meals, ktorá každodenne zabezpečuje tento Zázračný hrnček kaše chudobným deťom v 18 - tich krajinách. Dôkazom sú aj slová 10 - ročného Simeona z Malawi: „Kaša zaháňa môj hlad. Keď prídem do školy hladný, dodá mi silu. Keď sa najem, lepšie sa sústredím na hodine.“  V čom tento projekt spočíva a ako sa môžete do pomoci týmto deťom zapojiť aj vy, sa dozviete na stránke www.marysmeals.sk.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Zuzana Bujňáková
Šarkaniáda
Stalo sa už tradíciou, že v jeseni vybehneme na kopec nad dedinou a popustíme uzdu farebným tátošom. Ani tohto roku tomu nebolo inak. V jeden krásny, veterný no slnečný októbrový deň sme so šarkanmi v rukách a iskričkami v očiach stúpali na známe miesto. Fúkal priaznivý vietor, a tak netrvalo dlho a nad našimi hlavami sa rozpútalo veselé divadlo. Poniektorí z nás mali veru čo robiť, aby udržali šarkana na uzde. Škoda, že čas v našej krásnej prírode tak rýchlo letí!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
                                                                                                               Mgr. Zuzana Bujňáková
Testovanie pohybových predpokladov
20. septembra 2023 sa v našej Základnej škole v Červenici pri Sabinove uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a  3. ročníka v telocvični. Triedy si preverili svoje zručnosti v disciplínach, a  to hĺbka predklonu, skok do diaľky, sed – ľah, výdrž v zhybe... Poslednou disciplínou bola vlajková naháňačka. Na záver sme žiakom poďakovali za ich účasť a výborné výkony. Testovanie prebehlo úspešne  a deti mali radosť z pohybu.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.

Mgr. Anna Krafčíková
Didaktické hry
14. september bol pre žiakov našej školy dňom didaktických hier. Žiaci boli rozdelení na 4 stanovištia a plnili rôzne praktické a teoretické úlohy spojené s poskytnutím prvej pomoci. V tento deň nám síce počasie neprialo, ale nácvik požiarnej a zdravotnej prípravy sme zvládli výborne v priestoroch našej školy. Poďakovanie patrí aj veliteľovi DHZ Červenica, ktorý si našiel čas a prišiel nám predviesť názornú ukážku. Takýto deň mimo školských povinností sa páčil všetkým žiakom 1. – 4. ročníka.

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Anna Krafčíková
Vitaj v škole!
Štvrtého septembra sa  otvorila brána našej školy a školský dvor sa pomaly zaplnil žiakmi a  ich rodičmi.  Pani riaditeľka Mgr. Iveta Kakaščíková ich privítala spolu s  pani učiteľkou Mgr. Zuzanou Bujňákovou, pani vychovávateľkou Mgr. Luciou Vargovou a pani asistentkou učiteľa Mgr. Annou Krafčíkovou. Tento rok našu školu bude navštevovať spolu 38 žiakov. Jedenásť štvrtákov, deväť tretiakov a osem druhákov spozná nových kamarátov - prvákov, ktorých je desať. Pani riaditeľka Iva bude učiť prvákov a tretiakov. Druháci a štvrtáci sa budú učiť s  pani učiteľkou Zuzkou. Pani asistentka Anka bude pomáhať žiakom so špeciálnymi potrebami pri získavaní vedomostí. V školskom klube detí budú žiaci tráviť čas s pani vychovávateľkou Luckou. Prajeme všetkým úspešný školský rok!

Kliknutím na obrázok sa zobrazí fotogaléria.
Mgr. Zuzana Bujňáková
17. 6. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah