Zmluvy 2021 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2021

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2021
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluva o výpožičke (583 kB, pdf)
Zapožičanie zariadení na sčítanie

12.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
23.1.2021
22.1.2021

RENDERTEAM s.r.o.
Poskytovanie komplexných služieb pri verejnom obstarávaní
28.1.2021
27.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
6.2.2021
5.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
13.2.2021
12.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
26.2.2021
25.2.2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Výkon správy majetku obce v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka- vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete
26.2.2020
25.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
5.3.2021
4.3.2021

Štatistický úrad SR
Úprava čl. II. odsek 7

17.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Úprava dohodnutého termínu
20.3.2021
19.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
31.3.2021
30.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
10.4.2021
9.4.2021

Ing. Vladimír Marton
Zmluva o dielo (539 kB, pdf)
Realizácia diela: "Červenica pri Sabinove, chodník pri ceste I/68 k motorestu UFO"
13.4.2021
12.4.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Úprava dohodnutého termínu
17.4.2021
16.4.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
1.5.2021
30.4.2021

MK hlas, s.r.o.
Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA
5.5.2021
4.5.2021
321 0933
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva č. 321 0933 (2374 kB, pdf)
Poskytnutie dotácie
14.5.2021
13.5.2021

Slovak Telekom, a.s.
Poskytnutie akciovej ceny počas viazanosti
15.6.2021
14.6.2021

Ing. Ema Šivecová
Vykonanie auditov
17.6.2021
16.6.2021
21/37/054/184
ÚPSVaR Prešov
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
1.7.2021
30.6.2021
1110/2021/OPR
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK
7.8.2021
10.8.2021

MEDEX SLOVAKIA s.r.o.
Zmluva o dielo (57 kB, pdf)
Vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory na základe výzvy Min. práce, soc. vecí a rodiny SR
17.8.2021
16.8.2021
21/37/054/298
ÚPSVaR Prešov
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na podporu vytvárania prac. miest
26.8.2021
25.8.2021

Rastislav Krajňák, RJ zemné práce SB
Zmluva o dielo (59 kB, pdf)
Výkaz výmer (215 kB, pdf)
Realizácia diela s názvom: „Oddychová zóna Torysa – multifunkčné ihrisko – 1. etapa"
17.9.2021
16.9.2021
21/37/054/391
ÚPSVaR Prešov
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
5.10.2021
4.10.2021

CAMPOS SK s.r.o.
Zmluva o dielo (89 kB, pdf)
Realizácia diela s názvom: "Pokrytie multifunkčného ihriska umelou trávou"
8.10.2021
7.10.2021

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Prevod výpočtovej techniky
6.11.2021
5.11.2021

PEhAES, a.s.
Zmluva o dielo (234 kB, pdf)
Rekapitulácia stavby (125 kB, pdf)
Realizácia diela s názvom: „Verejný vodovod a verejná kanalizácia
Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete‐2.Etapa, SO 01 Vodovod“
19.11.2021
18.11.2021

SR - Slovenská správa ciest
Postúpenie stavby
4.12.2021
3.12.2021

Lilly enviro s.r.o.
Mobilný zber papiera, t. j. výkup papiera a kuchynského oleja  v obci
9.12.2021
8.12.2021

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Poskytovanutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
21.12.2021
21.12.2021

EPIC Solutions s.r.o.
Zmluva  o dielo (56 kB, pdf)
Vyhotovenie "Žiadosti o poskytnutie podpory..."
29.12.2021
28.12.2021

Ing. Ján Kmec, Bc. Miroslava Kmecová
Kúpna zmluva (471 kB, pdf)
Odkúpenie nehnuteľnosti
31.12.2021
30.12.2021
15. 5. 2024
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah