Zmluvy 2021 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2021

Samospráva > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2021
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Slovenská republika - Štatistický úrad SR
Zmluva o výpožičke (583 kB, pdf)
Zapožičanie zariadení na sčítanie

12.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
23.1.2021
22.1.2021

RENDERTEAM s.r.o.
Poskytovanie komplexných služieb pri verejnom obstarávaní
28.1.2021
27.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
6.2.2021
5.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
13.2.2021
12.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
26.2.2021
25.2.2021

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Výkon správy majetku obce v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka- vodohospodárskeho zariadenia verejnej kanalizačnej siete
26.2.2020
25.2.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
5.3.2021
4.3.2021

Štatistický úrad SR
Úprava čl. II. odsek 7

17.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Úprava dohodnutého dátumu
20.3.2021
19.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
31.3.2021
30.3.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
10.4.2021
9.4.2021
09.04.2021
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah