Zmluvy 2015 - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2015

SAMOSPRÁVA > Zverejňovanie > Zmluvy
Zmluvy uzatvorené v roku 2015
Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmetCenaDátum účinnosti zmluvyDátum zverejnenia
021010/2014
GMT projekt, spol. s r.o.
Zmena termínu realizácie stavebného diela


23.1.2015
Z2214012071901
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dodatok č. 1/DZ221401207190101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012071901Maximálna výška celkových investičných nákladov, celkové oprávnené výdavky a iné úpravy

27.1.2015
03/2015
Alena GALBAVÁ
Komplexné poradenské služby pri verejnom obstarávaní zákaziek
1.3.201515.2.2015
20150201MK hlas, s.r.o.
Zmluva o dielo č. 20150201Vybudovanie kamerového systému v obci Červenica pri Sabinove
6268,70
28.2.201527.2.2015

Sagi, s.r.o.Zmluva o zabezpečení zberu papieraZber starého papiera formou ambulantného výkupu

10.3.2015
122Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohoda č. 122 UPSVaR
Aplikácia § 10 zákona č č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej nudzi
1.4.20157.4.2015

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodatok č.2 k dohode 187/2014
Úprava podmienok vykonávania pracovnej činnosti občanov
v hmotnej núdzi

9.3.20157.4.2015
ZLP-2015-0452/OPISDataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miestPoskytovanie služieb IS DCOM

11.5.2015

Enviroprojekt, s.r.o,
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.11.2014Zmena a rozširenie článku II Predmet diela, bod 2
10.6.201516.6.2015
43/SB/2015/§ 12
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

28.5.201516.6.2015
9127001071UNIQA poisťovňa a.s.Poistná zmluvaPoistenie proti požiaru, živlom a krádeži
1.7.201530.6.2015
80/2015/OOMV SR - Okresný úrad PrešovZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

7.8.2015
78/SB/2015/§ 12Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti uzatvorenej podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi.

1.10.201529.9.2015
ZLP-2015-0452/OPIS
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmena platnosti zmluvy

9.10.2015

CAMPOS SK s.r.o.
ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a následného Obchodného zákonníka
Dodávka a montáž umelého trávnika EPUFLOOR GRASS
6720€ bez DPH14.10.201513.10.2015

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiZriadenie vecného bremena

19.10.2015

Rímskokatolícka cirkev, farnosť RožkovanyZmluva o nájme nehnuteľnostiNájom nehnuteľnosti na dobu určitú
1.11.201530.10.2015
Dohoda č. 15/37/012/266
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obecMenšie obecné služby pre obec

3.11.2015
Dohoda č. 15/37/52A/151
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

14.11.201513.11.2015
MZ 0720-2015TENDERTEAM, s.r.o.Mandátna zmluvaZabezpečenie komplexného verejného obstarávania

9.12.2015

APA – Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.
Zmluva o dieloVypracovanie projektu - diela podľa zmluvy

9.12.2015
ZoP/2015/453-BZVýchodoslovenská distribučná, a.s.Zmluva o uzavretí budúcej zmluvyZáväzok uzatvorenia zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
30.11.201522.12.2015

MIKROREGIÓN HORNÁ TORYSA
Darovanie drobného hmotného majetku

30.12.2015
29.12.2015
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah