AED - Obec Červenica pri Sabinove

Červenica
pri Sabinove
oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

AED

AED - Autonómny externý defibrilátor v našej obci
1.12.2022 sme v našej obci osadili na budove základnej školy pri kostole autonómny externý defibrilátor  (oživovací prístroj), ktorý je plne funkčný a pripravený na použitie v prípade potreby.

Predmetný prístroj zakúpila obec za účelom včasného poskytnutia prvej pomoci osobám, ktoré to budú potrebovať - ako pomôcku pri kardiopulmonálnej resuscitácii (oživovanie osoby).

Je dostupný každému v našej obci, aby poskytnutie prvej pomoci bolo v čo najkratšom čase. Je to prístroj, ktorý môže použiť aj laik, pričom je potrebné dodržať postup, ktorým Vás prístroj po zapnutí naviguje.

Prístroj je umiestnený v skrinke, ktorá je monitorovaná kamerovým systémom a zároveň napojená na zvukový a svetelný alarm. V prípade potreby je nutné skrinku otvoriť, poskytnúť prvú pomoc osobe v tiesni a následne prístroj vrátiť. Zároveň rovnakým prístrojom disponujú od októbra 2022 aj naši dobrovoľní hasiči, ktorí ho majú umiestnený v hasičskom vozidle.

Upozorňujeme, že bezdôvodné poškodenie predmetného prístroja alebo skrinky, v ktorej je umiestnený (vandalizmus), bude oznámené na políciu.

Návody na použitie AED:

                                                         Video 1                                      Video 2                                       Video 3
Galéria k článku
10. 11. 2023
Posledná aktualizácia obsahu:
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Návrat na obsah